નિવૃત્ત થયા પછી

મિત્રો

હેતૂલક્ષી પુસ્તક તેના નામ પ્રમાણે હેતૂ સિધ્ધ કરતો હોય છે

.”નિવૃત્તિની પ્રવૃત્તિ” ,”નિવૃત્તિનું વિજ્ઞાન” “અંતિમ આરાધનાની પળે” તથા “મન કેળવો તો સુખ” ” “વસવાટ વિદેશે”  જેવા સંખ્યાબંધ પુસ્તકો આપ્યા પછી એજ હેતૂલક્ષી શ્રેણીમાં એક વધુ   સહિયારુ સર્જન

 નિવૃત્ત થયા પછી

માં આપને લખવા આમંત્રણ.

રોહિત્ભાઇ કાપડીયાનો સાથે મોકલેલ લેખ આ પુસ્તકનું પ્રથમ પ્રકરણ છે

  • આ પુસ્તકમાં ૧૬ થી ૨૦ પ્રકરણ અને ૧૦૦૦ શબ્દો પ્રકરણ દીઠ જરુરી છે. તેનાથી ઓછા શબ્દો અસ્વિકાર્ય છે.

  • આ ગદ્યલેખ સંગ્રહ હોવાથી મુક્ત ગગન છે ( સુભાષીતો, મુક્તક અને કહેવતોનો ઉપયોગ લેખની ગુણવત્તા વધારતા હોય છે.)

નિવૃત્ત થતાપહેલું કામ રોહિત ભાઇએ સમજાવ્યું તેમ પત્ની ને તેના રોજીંદા કામોમાંથી મુક્તિ અપાવવી સહિત ઘણાં કામો છે જ્યાં ફક્ત કમાવામાં થી મુક્તિ સિવાય સામાજિક. ધાર્મિક તથા સમાજમાં વર્ષોનું ભેગુ થયેલ જ્ઞાન અને દાન પાછુ આપવાની વાતો મહત્વની બનશે.

  • વહેલો તે પહેલોનાં આધારે યોગ્ય લેખ તરત જ સ્વિકારાશે . ( હા પુસ્તક ૩૦ એપ્રૉલ પછી બંધ થશે)

  • લેખ મોકલતા પહેલા http://www.storymirror.comઉપર લેખક તરીકે આપનું રજીસ્ટ્રેશન જરુરી છે

Advertisements
This entry was posted in અવર્ગીકૃત. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.