પ્રતિલિપિ -વેબ પેજ ઉપર આ અઠવાડીયાનો ઑથર -વિજય શાહ

pratilipi

મિત્રો

નીચેની લીંક ઉપર ક્લીક કરીને મારું પ્રતિલિપિ ઉપર પ્રકાશીત થયેલ કાર્ય વાંચો.. માણો અને વહેંચો

http://gu.pratilipi.com/author-of-the-week

આ લીંક મારી ૪૦ ટૂંકી વાર્તાઓ, ૧૦ કાવ્યો, ૬ વેબ કામ મેગેઝીન અને ૪ નિબંધો છે.

આભાર પ્રતિલિપિ ટીમ

આપને આમાં શું ગમ્યું અને ના ગમ્યું તે જણાવશો તો આભારી થઇશ

This entry was posted in અહેવાલ, સમાચાર. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s