મા અને માતૃભાષા(૪) -વિજય શાહ

માતૃદિને

અમેરિકામાં અમે મા ને બહું જ લાડ લડાવીએ

ગુલાબ, સ્ટ્રૉબેરી ચોકલેટ અને તેને મનગમતી ભેટ આપીયે

આખો દિવસ તેની સાથે વિતાવીયે…

તેણે અમને આપેલ જ્ઞાન, પોષણ, સાર સંભાળ અને ઉછેર માટે શત શત આભાર પણ માનીએ…

પણ માત્ર એક જ દિવસ.

જ્યારે ભારતમાં માતૃદિન જ ના ઉજવાય.

આજે બા તું અદેહી છે. પણ

તું સદાયે જીવંત છે અમારા મનમાં અમારા હ્રદયમાં

સાથે સાથે જીવંત છે

તેં પાયેલ માતૃભાષાનાં અમર ધાવણ પણ…

જેણે મને આજે જે હું છું તે બનાવવાનો પાયો નાખ્યો.

સમજણ કેળવી

મા અને માતૃભાષા તમને સદા શત શત સલામ.

 

Advertisements
This entry was posted in અછદાસ કાવ્યો. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s