ગ્રોસરી સ્ટોર-પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા

એક સગર્ભા સ્ત્રીની વાત મેં લખી છે. મે આ મહિનાના વિષય ઉપર લખવાનો પહેલો પ્રયત્ન કર્યો છે.

આપ સર્વે સાચા અભિપ્રાય આપશો.

  ગ્રોસરી સ્ટોર

કહે છે સભર્ગા અવસ્થામાં ખાવાનું ખુબ મન થાય છે.

બધા કહે છે ઘણું બધું ખાવાનું અને સારું ખાવાનું

સંતરા ,કીવી ,એપલ વગેરે…

હા મને  પણ ખાવાનું ખુબ મન થાય છે

હું  ગોર્સરી સ્ટોરમાં જાવ છું.

સ્પ્રીંગમાં આવતા નીતનવા ફળો લેવા

ગોર્સરી સ્ટોર જાણે ફળોથી લચી પડ્યા છે.

અને મને કેરીથી લચી પડતો આંબો

ઘરનો આંબો યાદ આવે છે.

જે  મોમાં સ્વાદ લઇ આવે છે.

અગાસીમાં અથાણા માટે સૂકવેલી પેલી ખાટી કેરી

અને  મોઢામાં પાણીના ફુવારા છુટે છે.

 લાળ જરે છે

અને જીભ ભીની અને ખાટી થઇ જાય છે

દાત અમ્બાઈ જાય છે.

અને એ તાજી સ્ટ્રોબેરી છોડી

અને આંખો કેરી શોધવા માંડે  છે

ખાટું ખાવા અહી કીવી પણ છે

પેલી ખાટી કેરી જેવા નથી

અચાનક મેક્સીકો ના જામફળ દેખાય છે.

 હું હાથમાં ઉપાડું છું  અને મને ખાવાનું મન થાય છે.

અને સાવરકુંડલાની પટેલની વાડી યાદ આવે છે

ધોધમાર પંપ નીચે નાહવાનું અને ઝાડ પર ચડી

જામફળ ઉતારવાના,ઉપરથી ફેકવાના

ધૂળ લાગે તો હાથેથી અને પછી ફ્રોકથી લુછવાના

હું એ જામફળને યાદ કરી એની સુગંધ લઉં છું

અહી કેટલા જામફળ સરસ પેકીંગમાં છે

અને  એ  પાછા મૂકી દઉં  છું

મારી ખાવાની ઈચ્છા મરી ગઈ છે.

પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા
Advertisements
This entry was posted in અછદાસ કાવ્યો. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s