અમેરિકન સીટીઝન-(3)પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા-

અમદાવદાથી મિત્રો ફોન પર કહે છે,   

અભિનંદન તમે તો હવે NRI થઇ ગયા.   

અને હું એમના થી અળગો થઇ જાવ છું.   

એમને ખબર નથી.

   પણ મેં મારી માતૃભાષા ફી પેટે આપી છે.

   હવે બધું બદલાઈ ગયું છે

  વાતો જોવાની દ્રષ્ટિ અને કર્મ પણ જાણે ડોલર માં થાય છે

   ખરીદી કરવા જાવ છું અને અને શાકના ભાવ

   અઢી ના પાઉન્ડ ટીનડોરા  વાંચતા મને રૂપિયા યાદ આવે છે.

    પેલી શેરી અને પોળ અને રેકડી સાથે ઉભો શાકવાળો ક્યાં?

   આજુ બાજુ અનેક મિત્રો બન્યા છે.

  અને હાય બાય અને વ્હાય બોલું  છું.

   પણ શું કરું કાનને જય શ્રી કૃષ્ણ સંભાળવું ગમે છે.

   અમેરિકન બાળકો સાથે પીઝા

   ખાતા કહે છે, કહે ટેસ્ટી છે, ટ્રાઈ કરો.

   અને હું કહું છું  મને મારું સ્ટેપલ ફૂડ ભાવે છે.

   પણ કોણ જાણે કેમ ખીચડી નો સ્વાદ જ

   મારી જીભ ને ફાવે છે. 

   રસ્તા પણ અનેક મોઘી કાર જોઉં તો છું

   પણ  મને મંદિરે રોજ લઇ જતી રીક્ષા અહી ક્યાંય દેખાતી નથી.

   કોની સાથે વાત કરું ?

  અહી તો બધે જ કામના દામ  અને દામના થી કામ છે.

  ઘરે તો પોહચું છું.

  સુવાનો પ્રયત્ન કરું છું પણ..

  આ પોચા ગાદલા ના ખાટલા કરતા  સુતળી વધુ બરછટ લાગે છે.

  મને મારો ખાટલો યાદ આવે છે

  એરકન્ડીશ બંધ કરી  હું મારા લીમડાના ઝાડની

  એ શીતળ લહેર ને મહેસુસ કરતા સુવાનો પ્રયત્ન કરું છું.

  બસ આવું રોજ રોજ થયા કરે છે.

  હું હવે થાક્યો છું

  થાકતા થાકતા હાફ્યો છું.

 અને હાંફતા હાંફતા

 હાફ હાફ થઇ ગયો છું.

 બે દેશ વચ્ચે કરવતથી વહેરાયા કરું છું.

 પછી મારી જાત ને પુછુ છું,

 હું ક્યાં નો ?

 શું હવે હું ક્યાંય નો નહિ?

 અને પાસપોર્ટ ખોલું તે પહેલા વંચાય છે.

 અમેરિકન સીટીઝન.

Advertisements
This entry was posted in અછદાસ કાવ્યો. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s