માઈક્રોફિક્શન વાર્તા-(78)- ભિખારણ! લેખકઃ ચીમન પટેલ ‘ચમન’

 

શહેરના એક ચાર રસ્તાના ક્રોસીંગ પર ગાડીઓની ભારે ભીડ હોય છે, અને લાઈન પણ ખાસી લાંબી થઈ જાય છે! આ સમયમાં ભીખ માગતી એક અમેરિકન સ્ત્રીને, બારી ખોલી ડોલર આપવાનો મારો ક્રમ પડી ગયો છે!

આજે મને એ ઓળખી જઈ એ મારી ગાડી પાસે પહોચી ગઈ! બારી ખોલી હું બોલ્યો; ‘મેમ, મારી નોકરી છૂટી ગઈ છે એટલે હું તમને ડોલર આપી શકુ એમ નથી, સોરી!’ હું બારી બંધ કરવા જતો’તો ત્યાં એ બોલી; “વેઈટ, સર.!” એની થેલીમાં હાથ નાખી, ડોલર ધરી એ બોલી; ‘સર! આ એક ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી સમજી સ્વિકારશોને? ઘેર પહોચી હું મારા પ્રભુને પ્રાર્થના કરીશ કે તમને જલ્દી નોકરી મળી જાય! ગુડલક સર!’

આખા રસ્તે ગરીબબાઈ અને તવંગર ના વિચારોમાં ઘર ક્યારે આવી ગયું એની ખબર ન રહી!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s