માઈફ્રોફીક્ષન વાર્તા-(64) સંવાદ–પી. કે. દાવડા

  

ખેતમલ અને કાનમલ બે રાજસ્થાની મિત્રો હતા. રાતે જમીને બન્ને વાતો કરવા ઓટલે બેસતા. ખેતમલ થોડી વાત કરીને પૂછે, “સુનીશા?” (સુણિયો શાહ?) તો કાનમલ જવાબ આપે, સંભાશા.(સાંભ્ળ્યું શાહ.)

વરસો બાદ ખેતમલને ત્યાં દિકરી જન્મી, એણે નામ રાખ્યું સુનિષા. કાનમલને ત્યાં દિકરો જનમ્યો, એણે નામ રાખ્યું સંભાશા. સમય જતાં બન્ને સંતાનોના લગ્ન કરી વેવાઈ બની ગયા, અને આમ સુનીષા-સંભાશા સંવાદ ચાલતો રહ્યો.

-પી. કે. દાવડા

Advertisements
This entry was posted in અવર્ગીકૃત. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.