માઈફ્રોફીક્ષન વાર્તા-(63)ન ઓળખ્યા ? – જયવંતી પટેલ

 

સ્થળ :   વડા પ્રધાનની ઓફીસ  – દિલ્હી

પહેલો કારકુન :  શુક્લ,  આટલો ઉતાળવો શાને થાય છે ?  હજુ તો નવ થયા છે  દસ વાગ્યા પહેલા તો ઓફિસમાં કોઈ આવશે નહી.

બીજો કારકુન :  ના ના યાર, હવે નવ વાગ્યે પહોંચી જવાની નોટીસ આવી છે  હવે પહેલા જેવું નહી ચાલે.

પહેલો:  તું નકામી વ્યાધી કરે છે.  થોડા દિવસ આ બધો દેખાવો ચાલશે – પછી બધા લાઈન ઉપર આવી જશે.

બીજો:  તારે જે કરવું હોય તે કર.  હું તો આ ચાલ્યો.

ઓફિસમાં આવી જોયું તો મુખ્ય મંત્રીજી પોતે તેમની ઓફિસમાં આવી ગયા હતા અને કામકાજ ચાલુ થઇ ગયું હતું.  પેલા કારકુને કામ કરતાં બીજા સ્ટાફને પ્રશ્ન ભરી આંખે સવાલ પૂછ્યો – કે આ બધું શું છે ?

જ્યાં દશ વાગ્યે પણ બધા આરામથી આવતા હતા તેઓ નવ વાગ્યામાં અહીં શું કરે છે ?

સ્ટાફમાંથી કોઈકે તેના કાનમાં કહયું ,” એ દિવસો તો ગયા.  હવે ચા પાણી નાસ્તો ઘરેથી કરવા પડશે, ઓફિસમાં નહીં મળે અને નવ વાગ્યે હાજર થવું પડશે.

કારકુનને એમ કે આ બધું થોડાં દિવસો ચાલશે પછી પહેલાં જેવું થઇ જશે.  પણ બાર મહિના થયા, એક પણ દિવસ પાડ્યા વગર મુખ્ય મંત્રીજી નવ વાગ્યે ઓફિસમાં આવી જતા હતા અને કામ શરૂ થઇ જતું હતું.

પાછો પ્રશ્ન થયો –  આ નવા વડા પ્રધાન કોણ છે જે આરામ કરવામાં સમજતા જ નથી ?

જવાબ મળ્યો :  ન ઓળખ્યા ?  એ નરેન્દ્ર મોદી છે  ટુકમાં નમો ના નામે ઓળખાય છે  ચાલ, તું પણ સુધરી જા અને કામ પર લાગી જા – નહિ તો કાયમની છુટ્ટી મળી જશે !

Advertisements
This entry was posted in microfriction. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s