માઈફ્રોફીક્ષન વાર્તા-(58)-“તમે મારા દેવના દીધેલ છો” -પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા

"બેઠક"

હાઈ પ્રિન્સ

અજુગતું લાગે છે ને સંબોધન?

તમારા સમાચાર વાંરવાર વાંચુ છું  ત્યારે આટલે દુરથી પણ ગર્વ અનુભવું છું તમે આજે  જે રીતે ખુબ પ્રગતી કરી છે અને વધુ કરો  એવી શુભેચ્છા !

આજે આ ક્ષણે હું ભૂતકાળમાં અજાણતા જ સરી જાવ છું..હું   જિંદગીના  અનુભવે હોશિયાર થઇ છું.પણ મારા માબાપ ના આપેલા સંસ્કાર અને પારિવારિક વાતાવરણે મને વધુ પરીપક બનાવી,હું શાંતિથી વિચારું ત્યારે થાય છે કે મારા માબાપે મને સદા સરળ એમના જ દ્રષ્ટાંતો આપી પાઠ ભણાવ્યા અને એજ જાણે મારા જીવતરનો પાયા બની ગયા.

પપ્પાજીએ ક્યારેય મને દીકરી ની  જેમ નહિ  દીકરા સમાન જ ગણી, બધા જ સંતાનોને એક સરખી આગળ વધવાની તક આપી, મને સ્વતંત્ર બનાવી અને જે મને સ્વતંત્ર મંતવ્ય અને વિચારો કેળવવામાં મદદ રૂપ થઇ.  

મમ્મજી ખાસ હોશિયાર કે ભણેલા પણ નહિ ,પણ પરિવાર માટે ની જવાબદારી  અને ફરજ કેટલી મજબુત અને શ્રેષ્ઠતાપુર્વક નિભાવતા,જીવનના પડકારોને જીલતાં,છતાં સદાય સ્મિત સાથે ,મમ્મીજીની ખંત અને સમર્પણે અમારા જીવનમાં…

View original post 99 more words

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s