માઈકોફ્રીક્શન વાર્તા – (59)”નવો છું”-જયા ઉપાધ્યાય

"બેઠક"

સદભાગી   ને લગ્ન   ના   પાંચ   વર્ષ   પછી   પહેલી   પ્રસુતિ   છે.  આખો   પરિવાર  ખુબ  ખુશ  છે.
હોસ્પિટલ માં  ઓપરેશન    થીયેટર   ના બહાર   બધા  જ આતુરતા પૂર્વક  રાહ  જોઈ ને   ઉભા   છે .
બારણું   ખુલ્યું  અને  નર્સ   બહાર  આવી.
અભિનંદન   “બાબો   આવ્યો  છે “
થોડી વાર  માં બીજી નર્સ   બાબા  ને લઇ ને  આવી   અને  તેના  પિતા  ના હાથ માં મુક્યો .
પિતા   ખુબ રાજી થયા  અને નર્સ  ને  બક્ષીસ  આપી.  પિતા એ તેની  માં ને આપ્યો .
માં  એ  દીકરી ને  આપ્યો..
દીકરી એ  જમાઈ ને   આપ્યો.  જમાઈ   એ  તેના  દીકરા   ને આપ્યો .
દીકરા  એ   તેની બહેન  ને  આપ્યો.  એમ  કરતા  કરતા   છેલ્લે    બાબા  ને  તેના  દાદા   ને  આપ્યો 
ત્યાં  અચાનક   બાબો  બોલ્યો .   દાદા   આ બધું   શું…

View original post 30 more words

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s