માઈકોફ્રીક્શન વાર્તા – (56)-હાશ !-ચારુશીલા વ્યાસ

નાની શી કુસુમ ત્રણ ,ચાર વર્ષ ની હશે તેની મા ને ટીબી થયો હતો તે  ખૂબ માદી હતી તેટલી  જ વાત કુસુમ ને ખબર હતી બાકી તેને કોઈએ  કઈ કહ્યું નહોતું સયુંકત  કુટુંબ હતું માં,,બાપુ દાદીમાં કાકા કાકી બધાં ય રહેતા હતા કાકી માં કરતા મોટા હતા માં બીમાર હતી એટલે  એનો ઓરડો

જુદો હતો તેને મળવા કોઈ નહોતું જતું નાની કુસુમ ને દાદી અને બાપુ નો ખુબ પ્રેમ મળતો માનો ખોળો ન મળતો પણ બાકીના બધા તેને લાડ કરતા

  એક સવારે એ ઉઠી ત્યારે બધા રડતાં હતા કુસુમ ને કહેવામાં આવ્યું કે ‘તારી માં ભગવાનને પાસે જતી રહી એ બહુ સમજી નહી  સાંજે  મને ઉપાડી ને લઇ ગયા  તે માં ના રૂમમાં  કોઈ ન દેખાયું દાદીને કહેતા સાંભળ્યું કે ‘સારું થયું કે એ જતી રહી બહુ ખરચો થતો હતો ‘ કાકી એ  દાદી સામે જોયુ કાકી માંથી મોટી હતી તેથી તેના પર ઘર ની જવાબદારી હતી

    થોડા વખત પછી બાપુ ના લગ્ન થયા કુસુમ ને કઈ સમજાતું નહોતું તે હવે બાપુ પાસે બહુ જઈ નહોતી શક્તી પહેલા ની જેમ બાપુ પાસે સુઈ નહોતી શકતી તેના પર નવી માં નો હુકમ ચાલતો હતોઃ નવી માં જૂની માં જેવો પ્રેમ નોહોતી કરતી સમય જતા  ઘરમાં નાનો ભાઈ આવ્યો કુસુમ ને તેને રમાડવો બહુ ગમતો તે તેનું એકી ,છી સાફ કરે નવી માના હુકમથી પણ તેની સાથે તે રમી ન શ તે તેને વહાલ કરવા જતી તો તેને હડસેલો મળતો એક વાર બોટલ થી દૂધ પાવા છાની છાની ગઈ અને હાથમાંની બોટલ પડી ને ફૂટી ગઈ તે દિવસે નવી  માં એ ખૂબ  માર પડ્યો

  આવી રીતે એ રોજ ભાઈ માટે માર ખાવા લાગી ઘર માં બધા ભાઈને જ  પ્રેમ કરવા લાગ્યા તેને કોઈ બોલાવતું નહોતું બાપુ પણ ભાઈ ને જ રમાડ્યા કરે છે તેને થતું કે ‘હું શું કરું કે બધા મને પહેલા જેવો પ્રેમ કરે?’

 એક દિવસ ઘરમાં બધા કામમાં હતા નવી માં અને બાપુ બહાર ગયા હતા દાદી સૂતા હતા ને ભાઈ રડયો કોઈ ને ખબર ન પડે તેમ તેને ઘોડિયા માંથી તેડયો તેને કઈ વિચાર આવી ગયો અને તેને ઉપરથી નીચે ફેકી દીધો પોતે દોડી ને ખાટલા નીચે છુપાઈ ગઈ હાશ કરીને!

ચારુશીલા વ્યાસ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s