માઈક્રોફિક્શન વાર્તા(50) –ઈર્ષા- હેમા બેન પટેલ-.

 

બીના અને મયુરી બે દેરાણી જેઠાણી તેઓને ખુબજ બને. ઘરમાં બીનાની વાહ વાહ થાય વખાણ થાય તે મયુરીથી સહન થતું નહી, તે બીનાના ધ્યાનમાં હતું પરંતુ બીના મયુરીને નાની બેનની જેમજ માનીને બધો વહેવાર કરે. મયુરી, બીના માટે તેનો અણગમો ક્યારેય મૉ પર બતાવે નહી અને ભાભી ભાભી કર્યા કરે.બીના, દેરાણી જેઠાણીના સબંધથી ઘણીજ ખુશ હતી.ગામ આખું વાત કરે નટુકાકાના ઘરમાં દેરાણી-જેઠાણી બે બહેનોની જેમ, બંને કેટલા આનંદથી હળીમળીને રહે છે.

એક દિવસ કિચનમાં બંને રસોઈ કરતાં હતાં મયુરીનો સાત વર્ષનો બાબો આવ્યો તેની સાથે વાત કરતાં હસી મજાક કરતાં હતાં, વાતમાં અચાનક જ બાબાએ મયુરીને કહ્યું મમ્મી તું કહેતી હતીને તને મોટી મમ્મી જરાય દેખી નથી ગમતી ! સાંભળીને મયુરીને તો જાણે કાપે તો લોહી ન નીકળે અને બીનાને જાણે ઈલેકટ્રીક શોકનો મોટો ઝટકો લાગ્યો અને આશ્ચર્યમાં પડી શુન્ય બની ગઈ.

Advertisements
This entry was posted in microfriction. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s