માઈકોફ્રીક્શન વાર્તા(45)-શ્રાદ્ધ-પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા

એકવાર અચાનક  મારો મિત્ર મને કન્દોઈ દુકાને મળ્યો

શું ખબર છે ?

બસ ખાસ કઈ નહિ , મા નો શ્રાદ્ધ કરવાનો  છે.

 બા ને લાડુ ભાવે માટે લાડુ અને એમને ભાવતી ચીજ લેવા આવ્યો છું

સોર્રી યાર

નાના એમાં શું સોર્રી

અચ્છા ત્યારે મળીએ…

અને ત્યાં થી હું મારા કામે બજારમાં આગળ વધ્યો

ત્યાં સામે શાક વાળા  સાથે રકજક કરતા માસીને જોયા એજ મિત્રના બા ,એના મોટા ભાઈ સાથે શાક લેતા હતા ,હું વિચારમાં પડ્યો ,કમાલ છે

નજીક જઈ માસીને ચકાશવા  મેં  પુછ્યું કેમ છો માસી ,મજામાં ને ?

હા બેટા મને શું થવાનું ,હજી સૌ વર્ષ જીવીશ

હું ત્યાં થી નીકળી સીધો ઘરે જતા પહેલા મિત્રને ત્યાં બેલ મારી

ઘરમાં અગરબત્તી ની સરસ સુગંધ આવતી હતી

મેં કહ્યું કમાલ છે ?

તારા બા ને તો મેં હમણાં બજારમાં જીવતા જોયા અને તું અહી આવી મજાક ?

તો મારો મિત્ર મારા ખભા પર હાથ રાખી ધીરેથી બોલ્યો,

જો મારી માના મૃત્યુ પછી કાગડાની થાડીમાં લાડુ અને બાને ભાવતા ભોજન મુકું

એના કરતા એમની  જ પુજા કરી ખવડાવી ને તૃપ્ત ન કરું

અને બા ને આવતા જોઈ દોડયો…

લાવ બા શાક નો થેલો મને આપો.

પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા

Advertisements
This entry was posted in microfriction. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s