માઈક્રોફિક્શન વાર્તા…(49) બે ફોટા ….વિનોદ પટેલ

  રેડીયોલોજીસ્ટને ત્યાંથી  કેન્સરથી પીડાતી એની બીમાર પત્ની કલ્પનાના બે દિવસ ઉપર જ લીધેલા એક્સ-રેના ફોટા લઇ આવીને વીરેન્દ્ર એના ફ્લેટમાં દાખલ થયો.સાંજે ડોક્ટરને બતાવવા માટે આ ફોટા લઇ જવાના હતા.

 વીરેન્દ્ર એના ફ્લેટમાં આવી ફોટાનું બ્રાઉન કવર બાજુના ટેબલ ઉપર મૂકી ફેફસાંના કેન્સરથી પીડાતી પત્નીના પલંગ પાસે મુકેલી ખુરસીમાં આવીને બેઠો અને પ્રેમથી એના હાથને પંપાળી રહ્યો.

 થોડીવાર પછી ઉભો થઈને એક્સ-રેના ફોટાને ફ્લેટની ખુલ્લી બારીમાંથી આવતા પ્રકાશ સામે ધરીને વીરેન્દ્ર ફોટાને એકી નજરે જોવા લાગ્યો.

શરીરથી સાવ કૃશ થઇ ગયેલી કલ્પનાને એના કેન્સર ગ્રસ્ત ફેફસાંના ફોટામાં શું બતાવે છે એ પતી વીરેન્દ્રને પૂછવાની જરા પણ ઇચ્છા ના થઇ! 

 એક્સ-રે ફોટાને જોઈ રહેલ વીરેન્દ્ર તરફથી કલ્પનાએ એની નજર ઉઠાવી લઈને સામેની દીવાલ ઉપર લટકતા હાર પહેરેલા એના અને વિરેન્દ્રના લગ્ન વખતના ખીલખીલાટ હસી રહેલ ફોટાને સ્થિર નજરે જોઈ રહી.

  લગ્ન વખતના એ ફોટામાં એના હસતા મુખને જોતાં જોતાં કલ્પનાથી એક ઊંડો નિશ્વાસ મુકાઈ ગયો !

વિનોદ પટેલ

Advertisements
This entry was posted in microfriction. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s