માઈકોફ્રીક્શન વાર્તા(47)સામે ઘેર- વિજય શાહ

 

ભાવુક મમ્મી સામે ઘેર મિત્રને ત્યાં sleep over માટે જતા પૂત્રને લાડ કરતા બોલી “તું ના જા”

“કેમ મમ્મી?”

“ બસ ના જા ને . મને નહીં ગમે..”લાડ કરતા કાલા અવાજે બોલી.

નટખટ દીકરો ઠરેલા અવાજે  બોલ્યો “ મમ્મી હું કંઈ બેટલ ફીલ્ડમાં લઢવા નથી જતો,.. અહીં સામે ઘેર જ જઉ છું”

 વિજય શાહ
Advertisements
This entry was posted in microfriction. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s