માઈક્રોફિક્શન વાર્તા (૧૪) ‘માની આંતરડી’ -તરુલતા મહેતા

 

ઓફિસથી આવી કામિની બેડરૂમમાં જઈ કપડાં બદલતી હતી ત્યાં નિશા આવી એને વળગી રડવા લાગી,’મમ્મા,ભૂખ લાગી છે,બાઈજીએ પૂરીઓ નાનકાને ખવડાવી દીધી ,મારે પૂરીઓ ખાવી છે.’ કામિનીએ એને વહાલ કરી કહ્યું ,’ ઓ.કે. સહેજ વાર તું નીચે ટી .વી. જો,હું આવું છું.’

તે ઓફિસથી થાકીને આવી હતી. આજે મીટીગને કારણે તેને પણ લંચ કરવાનો સમય મળ્યો નહોતો,એક તો કકડીને ભૂખ લાગી હતી ને તેમાં નિશાની રોકકળ,તેનો મિજાજ બગડ્યો,સાંજની રસોઈમાં મદદ કરતી બાઈજી પર બરોબરનો ગુસ્સો આવ્યો.’એના છોકરાને પૂરીઓ ખવડાવી દીધી, મને પૂછવાનું પણ રાખ્યું નહિ,મોટીમાલીકણ થઈ ગઈ! મારી છોકરી પૂરીઓ માટે રડે છે.આજે તો બાઈજીને સીધીદોર કરીને જ જંપીશ.મેં એને ઘરના જેવી ગણી બધી છુટ આપી એટલે એને છુટ્ટો દોર મળી ગયો.

બાઈજી પાંચેક વર્ષથી કામિનીને ત્યાં સાંજની રસોઈ બનાવતી.ચોખ્ખી દાનતની અને સૂઝવાળી હતી.રસોઈ ઉપરાંત,નિશાને ભાવતા નાસ્તા ય બનાવી રાખતી.સ્કૂલેથી આવ્યા પછી બાઈજી તેનું  માની જેમ ધ્યાન રાખી ખવડાવતી.એનો છોકરો ય એની ભેળો આવતો.

કામિની ઘડઘડ દાદરો ઉતરતી મોટેથી બૂમો પાડતી હતી,

‘બાઈજી ,આ છોકરીને તમે … ‘

એ રસોડામાં ડોકિયું કરે છે ને જુએ છે,છોકરો બાઈજીના પાલવથી મો લૂછે છે,ને તે  ઊભી ઊભી ગરમ તેલમાં તાજી પૂરીઓ તળે છે.તેલના ધુમાડાથી કે કેમ એની આંખો ધુંધળી હતી.

તરુલતા મહેતા

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s