માઈફ્રોફીક્ષન વાર્તા-(8)”સર્ટીફીકેટ”-રોહીત કાપડિયા

"બેઠક"

  પાંચ વર્ષની નાનકડી સ્મિતાએ કંઈક જીદ કરતાં એની મમ્મી આશાએ એક લપડાક એનાં ગાલ પર લગાવી દીધી. રડતી સ્મિતાને બાથમાં લેતાં એનાં દાદી હંસાબેને કહ્યું “વહુ બેટા, નાનાં બાળક સાથે સમજાવટથી કામ લેવાને બદલે આમ … …
સાસુની વાતને વચ્ચેથી જ કાપતાં આશા જોરથી બોલી ઉઠી “મમ્મી, મહેરબાની કરીને તમે એનું ઉપરાણું લેવાનું રહેવા દો. તમારાં લાડને કારણે જ એ જીદ કરતી થઈ ગઈ છે. આજની છોકરીઓ સાથે કેવી રીતે વર્તવું એની તમને ખબર ન પડે. અમારી
મા-દીકરીની વચ્ચે તમે ન પડો તો સારું. હું તો રોજની આ ટકટકથી કંટાળી ગઈ છું. “રૂમમાંથી બહાર આવતાં અશોકે પણ કહ્યું
“મમ્મી, આશાની દરેક વાતમાં તને વચ્ચે બોલવાની ટેવ પડી ગઈ છે. ચૂપચાપ તમારી માળા ગણ્યાં કરોને ” .ભારે હૈયે ઉભાં થઈને હંસાબેન એમની રૂમમાં જતાં રહ્યાં. કબાટમાંથી પોતાને યુનિવર્સીટીમાંથી પ્રથમ આવવા બદલ મળેલું એમ.એ. વીથ
ચાઈલ્ડ સાયકોલોજીનું સર્ટીફીકેટ કાઢીને એને જોતા જ રહ્યાં. રડતાં જ રહ્યાં,રડતાં જ રહ્યાં….
     …

View original post 44 more words

Advertisements
This entry was posted in microfriction. Bookmark the permalink.

One Response to   માઈફ્રોફીક્ષન વાર્તા-(8)”સર્ટીફીકેટ”-રોહીત કાપડિયા

  1. Please enrol me in your subscriptions list.
    Thanks.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s