માઈક્રો ફિક્શન (7)” ઝાળ “આરતી રાજપોપટ

"બેઠક" Bethak

આરતી રાજપોપટ

વિજયભાઈ ને તેમના પત્ની બોસ ના દીકરા ના લગ્ન માંથી પાછા ફરી રહ્યા હતા..વિજયભાઈ “તે જોયું પેલી ચાંપલી કેવી બોસ ની આજુ બાજુ ફરતી તી”..” કોણ”? પેલી શૈલજા ..શૈલજા વિજય ભાઈ ની કલીગ હતી ..”પણ મને તો એ ખુબ મળતાવડી ને હસમુખી છોકરી લાગી બધા સાથે હળી મળીને બોલતી’ તી “..અરે છોડ એ બધો ફક્ત દેખાડો છે બોસ ને બરાબર નો ફસાવ્યો છે જબરજસ્ત લફડું ચાલે છે બંને નું “.. “છી છી આ શું ફસાવ્યો છે ને લફડું ને તમને આવું બધું કોને કીધું? અરે ઓફીસ માં બધાને ખબર છે બધા કહે છે..” અને તમે માની લીધું ? તમે કશી જાણકારી કે ખાતરી પુરાવા વગર કોઈ ને એમ બદનામ કેવી રીતે કરી શકો ? શું એ ફક્ત એક સ્ત્રી છે એટલે ?” “હવે બસ નો જોય હોઈ તો મોટી નારી વાડી તને તો બધા સતવાદી જ લાગે છે કહી પત્ની નું મોઢું તોડી લીધું ..પછી ઘર સુધી બંને વચ્ચે મોંન…

View original post 83 more words

Advertisements
This entry was posted in microfriction. Bookmark the permalink.

One Response to માઈક્રો ફિક્શન (7)” ઝાળ “આરતી રાજપોપટ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.