છૂટકારો (૫) માઇક્રોફીક્ષન -નિરંજન મહેતા

 

‘છૂટ્યા બિચારા મનહરભાઈ.’

‘હા, છતે દીકરે વૃદ્ધાશ્રમમાં પાછલી જિંદગી વિતાવવી તે ઓછું દુઃખ છે?’

‘સગુણાબેન હતાં ત્યાં સુધી તો બધું ઠીક હતું. એમના ગયા બાદ થોડા જ વખતમાં દીકરાએ પોત પ્રકાશ્યું. કેટલી માવજતથી મયંકને ઉછેર્યો હતો અને તેનો આં બદલો? જરૂર તેની નજર બાપની મિલકત પર હશે.’

‘ના, એમ તો નથી લાગતું. હજી સુધી તો કોઈ ફેરફાર નથી. મને તો લાગે છે કે કદાચ નવી આવનારને કારણે એમ થયું હશે. સાસુ હતા ત્યાં સુધી મનહરભાઈની સારસંભાળની જવાબદારી તેના પર ખાસ ન હતી પણ તેમના ગયા પછી આ પળોજણ ક્યાં આવી એમ વિચારી મયંકને યેનકેન પ્રકારે પટાવી લીધો હશે. નવા જમાનાની વહુઓને પોતાની સ્વતંત્રતા પર કોઈ તરાપ મારે તે ના ગમેને?’

‘હા, ભાઈ, વાત તો સાચી છે. મેં તો ઘણા કિસ્સા સાંભળ્યા છે અને જાણ્યા છે જ્યાં સાસુના ગયા પછી સસરાની હાલત નાખો વખારે જેવી થાય છે. મને લાગે છે કે વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેવા ગયા તે એક રીતે સારૂં થયુ નહી તો મનહરભાઇની હાલત કદાચ તેવી જ થાત.’

સ્મશાનભૂમિમાં જ ડાઘુઓની આવી વાતો સાંભળી મયંક સમસમી રહ્યો. કઈ રીતે તે આ લોકોને ખરું કારણ જણાવે કે શા માટે તેને સગા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં મોકલવાનો અણગમતો નિર્ણય લેવો પડ્યો હતો. વળી સાચું કારણ કહેવાય પણ નહી અને કહે તો કેટલાને કહે અને કેટલા સાચું માને કે તેનો બાપ માના ગયા પછી તેની પુત્રવધુને બૂરી નજરથી જોતો હતો. પહેલા તો જ્યારે મંજરીએ પોતાનો ભય જણાવ્યો ત્યારે તે માની ન શક્યો પણ જ્યારે તેણે ખુદે બાપાનું મંજરી પ્રત્યેનું વર્તન જોયું ત્યારે તેને આ અણગમતો નિર્ણય લેવો પડ્યો હતો.

જો કે બાપાને મનાવતા બહુ મહેનત પડી હતી પણ યુક્તિ પ્રયુક્તિ બાદ તે આમ કરી શક્યો હતો તેનો તેને સંતોષ હતો.

 

Advertisements
This entry was posted in microfriction. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s