આપ રાજીનામું આપી દયો.-માઈફ્રોફીક્ષન વાર્તા-(૪) પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા

 કેટલાક સભ્યોએ એક જાહેર સંસ્થાના પ્રોગ્રામમાં જોરથી વાત ઉચ્ચારી આ સંસ્થામાં અસંતોષકારક કામ ચાલી રહ્યું છે માટે કૈક કરો એમ બોલી ચેરમેનનું ધ્યાન પોતા તરફ દોરવા અવાજો કર્યા, તો કોઈએ વિરોધ દર્શાવી કહ્યું સુધારો કરો અથવા આ સંસ્થા બંધ કરો.

સંસ્થાના ચેરમેન બોલ્યા આપને આ સંસ્થાથી શું અસંતોષ છે?  આ એક નાનકડી સંસ્થા છે જે સમાજમાં કશુંક સારું કરવા પ્રયત્નશીલ છે અને જેને અસંતોષ હોય એ વ્યક્ત કરો તો ઉપાય લાવશું અને દસ સભ્યોએ  અસંતોષ વ્યક્ત કરતા હાથ ઉપર કર્યો.

પ્રમુખ જણાવ્યું અમે ઈચ્છીએ છીએ કે બધાને ફાયદો થાય તેવું કરીએ તો આપના સૂચનો આપો, હું ખુશ છું કે આપ આ સંસ્થાને પોતાની ગણી સુધારવા ઈચ્છો છો,આપ સાથે વિનિમય કરી સૂચનો આપી શકો છો.  થોડા સમયમાં તેઓ પોતાના ધ્યાનમાં જે સૂચનો હતા તે લઈને આવ્યા જે આ હતા.

‘સંસ્થામાં ચાર ચેરમેન, ત્રણ ઉપાધ્યક્ષ અને ત્રણ પ્રધાનો હોવા જોઈએ અને અમારી ઉપર વિશ્વાસ રાખી  સંચાલન આપ્યું બદલ આભાર, આપ રાજીનામું આપી દયો.

Advertisements
This entry was posted in microfriction. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s