આજે પણ એવું જ****

મન માનસ અને માનવી

change

change

ગુલબાનુના લગ્ન જ્યારે ગોવિંદ સાથે થયા ત્યારનો સમય અલગ હતો.ગુ લબાનુના માતા પિતા અને ગોવિંદના માતા પિતા સાખ પાડોશી હતા, મિત્રતા એક ઠેકાણે અને લગન પછીનો સંબંધ એ બન્નેના કાટલા અલગ ! રતલના કાટલા અને કિલોના કાટલા જોઈ લો ! હવે તમે સમજી શકશો કે કેવો ધરતીકંપ થયો હશે ? અરે, ગુલબાનુએ નાનપણમાં ગૌરી વ્રત પણ કર્યા હતા. ગોવિંદની બહેન ગોપી સાથે તે બધા તહેવાર ઉજવતી. ત્યારે કોઈને કશું અજુગતું લાગતું નહી. ઈદના દિવસે ગૌરી આખો વખત ગુલબાનુને ત્યાં હોય !

આ તો બાળકોએ ગાંઠ પાકી કરવાનું  નક્કી કર્યું હતું . બચપનથી સાથે રમીને મોટા થયા થતા.  પગથિયાથી, ગિલ્લી દંડાની રમત બધા સાથે રમતા, ઝઘડો થાય, પણ સુલેહ અને સંપ થતા વાર લાગતી નહી ! ગુલબાનુ છોકરીઓની શાળામાં જાય અને ગોવિંદ છોકરાઓની. માત્ર રજા હોય ત્યારે સાથે રમવાનો પ્રસંગ સાંપડે. ગોવિંદને ગુલબાનુના લાંબા બે ચોટલા બહુ ગમતા. જેને કારણે ગુલબાનુ હમેશા બે ચોટલા વાળતી. વાન થોડો ખુલતો પણ થોડો…

View original post 597 more words

This entry was posted in અવર્ગીકૃત. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s