ઘર એટલે ઘર–(૪)પી. કે. દાવડા

"બેઠક" Bethak

મનુષ્યની ત્રણ મૂળભૂત જરૂરિયાત છે, રોટી, કપડા અને ઘર. કુદરતના પ્રતિકૂળ તત્વો, જેવા કે અતિશય ઠંડી, અતિશય ગરમી, વરસાદ વગેરેથી બચવા માટે મનુષ્યને એક સુરક્ષિત સ્થાનની જરૂર પડે છે. આદી માનવ ગુફાઓનો ઉપયોગ કરતા, પણ સંસ્કૃતિના વિકાસ સાથે નવા નવા સ્વરૂપના ઘર બનવા લાગ્યા. આજથી પચાસ વર્ષ પહેલા પણ ઉત્તર ધ્રૂવમાં એસ્કીમો બરફના ઈગલુમાં રહેતા, જો કે હવે તો ત્યાં પણ ઘર બંધાવા લાગ્યા છે.

ઘર શબ્દનો ઉપયોગ આપણે અનેક પરિપેક્ષમાં કરીએ છીએ. સામાન્ય રીતે, આપણે રહેવા માટે જે ઝુંપડું, ઓરડો, ફલેટ કે મકાન વાપરીએ છીએ એને ઘર કહીએ છીએ. ટપાલી જ્યાં આપણને પત્ર પહોંચાડી શકે એને ઘરનું સરનામું કહીએ છીએ. કેટલાક લોકો પત્નીનો ઉલ્લેખ મારી ઘરવાળી તરીકે કરે છે, એટલે જ્યાં પત્ની સાથે રહેતા હો એ તમારૂં ઘર. કેટલીક જ્ઞાતિમાં હજી પણ ઘર માંડવું નો અર્થ લગ્ન કરવા એવો થાય છે. ગુજરાતી લેક્ષીકોનમાં ઘરભંગ થવું નો અર્થ પત્નીનું મૃત્યુ થવું એવું આપેલું છે.

ઘરનું મહત્વ બાળકો ખૂબ નાના હોય…

View original post 671 more words

Advertisements
This entry was posted in અવર્ગીકૃત. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s