એક નવતર પ્રયોગ-તસ્વીર બોલેછે (૧૯) -રોહીત કાપડિયા

સહિયરુ સર્જન ટંતીય ખેંચ

શ્રી ચિમનભાઇ અને શૈલાબેનના હાઇકુ વાંચી,   બે  બહુ જ સરસ વાત હાયકુ દ્વારા કહી છે. આપનાં હાઈકુ વાંચતા જ એક વિચાર હાઈકુ રૂપે જ સ્ફૂર્યો,

ભવસાગર
તરવા માટે, એક
સહારો કાફી
રોહીત કાપડિયા

This entry was posted in એક નવતર પ્રયોગ.- તસવીર બોલે છે. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.