એક નવતર પ્રયોગ -તસ્વીર બોલે છે (૧૨) જીતેન્દ્ર પાઢ

સહિયરુ સર્જન ટંતીય ખેંચ

ટાટીયો ખેંચવાનું બંધ કર 

આપ મેળે તું હવે આગળ વધ
જો મોટું થવું હોય તારે તો
સમજ, હિંમત રાખ ને સંઘર્ષ કર 

નહીં જીવવા દે ન કર જગત તને, 

હો,  વિકટ સમય તો સામનો કર
નક્કી વિજય હશે, તું જ હાથમાં
એ વિચારે સંજોગોને માત કર
હું ય આપી શકું હાથ પણ,

લાચારી છોડીને ખુદ્દારી કર.

 

જીતેન્દ્ર પાઢ ( વોશિંગ્ટન -સીએટલ )

This entry was posted in અવર્ગીકૃત. Bookmark the permalink.

2 Responses to એક નવતર પ્રયોગ -તસ્વીર બોલે છે (૧૨) જીતેન્દ્ર પાઢ

  1. પિંગબેક: એક નવતર પ્રયોગ -તસ્વીર બોલે છે (૧૨) જીતેન્દ્ર પાઢ | શબ્દોનુંસર્જન

  2. પિંગબેક: એક નવતર પ્રયોગ -તસ્વીર બોલે છે (૧૨) જીતેન્દ્ર પાઢ | શબ્દોનુંસર્જન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.