એક નવતર પ્રયોગ -તસ્વીર બોલે છે (૧૧) ચિમન પટેલ “ચમન”

haiku -chiman paTel

વાહ! ચિમનભાઇ

હાઇકુ માં કથા

જાય તો ખરો

મને મુકીને બીજે

છોડું ત્યારેને?

ચિમનભાઇ પટેલ “ચમન”

” ટાંટીયા ખેંચ” નો સચિત્ર અહેવાલ. આ હાઇકુ વાંચીને આવી જ છબી મનમાં રચાય

This entry was posted in અવર્ગીકૃત. Bookmark the permalink.

2 Responses to એક નવતર પ્રયોગ -તસ્વીર બોલે છે (૧૧) ચિમન પટેલ “ચમન”

  1. પિંગબેક: તસ્વીર બોલે છે (૧૧) ચિમન પટેલ “ચમન” | શબ્દોનુંસર્જન

  2. પિંગબેક: તસ્વીર બોલે છે (૧૧) ચિમન પટેલ “ચમન” | શબ્દોનુંસર્જન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.